กิจกรรม บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2562 09:56
24 กรกฎาคม 2562 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ศิษย์เก่า และชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ร่วมบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดำเนินการ โดยกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ได้โลหิตบริจาค จำนวน ๔๗ ยูนิต
Read 469 times