กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10

วันพฤหัสบดี, 01 สิงหาคม 2562 08:57
26 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ร่วมใจกันจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
Read 148 times