ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 21 รายการ

วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562 15:30
  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 600,200 บาท
Read 490 times Last modified on วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562 15:40