กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันพุธ, 28 สิงหาคม 2562 11:21
16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ มีการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ การประกวดชุดรีไซเคิล การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
Read 539 times Last modified on วันพุธ, 28 สิงหาคม 2562 14:25

Video rendered using the "Example K2 Plugin".