กิจกรรมทัศนศึกษา มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562

วันพุธ, 28 สิงหาคม 2562 11:24
 21 สิงหาคม 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 ณ Hall 6-12 Impact เมืองทองธานี โดยนำนักเรียนระดับชั้น ม.3 และนักเรียนชั้น ม.4/1 และ ม.4/2 เข้าร่วมกิจกรรม
Read 487 times