กิจกรรม The Startup Game for Brighter Future

วันพุธ, 28 สิงหาคม 2562 11:27
25 สิงหาคม 2562  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ร่วมกับ Citi Bank และ Saturday School ร่วมกันจัดกิจกรรม The Startup Game for Brighter Future ในโครงการ Citi x Saturday School - Student for Brighter Future โดยเป็นการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ ณ ห้องประชุมแสงมณี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
Read 634 times