กิจกรรมอบรม Startup Education to Thailand 4.0

วันจันทร์, 02 กันยายน 2562 09:53
27 สิงหาคม 2562 ครูกิตติ  อัครยรรยงและครูปนัสยา ลีประเสริฐสุนทร นำนักเรียนจำนวน 14 คน เข้าร่วมอบรม Startup Education to Thailand 4.0 ตอน  "เมื่อ Gen Z ติดโลกออนไลน์ " จัดโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยอร์ช เสมอมิตร ท่านคณบดี กล่าวต้อนรับ คณะครู และนักเรียน จาก 10 สถาบัน จำนวน 112 คน ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อบรม ในหัวข้อ   1.การออกแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ด้วย digital collage   2.การสร้างคลิปวีดีโอการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือวิถีไทย ด้วย vlog   3.การออกแบบแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา ด้วย AR   ในการอบรมครั้งนี้ ผู้อบรมได้ฝึกทดลอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้สื่อแบบสร้างสรรค์ได้อีกด้วย
Read 323 times