พิธีประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันพุธ, 18 กันยายน 2562 13:44
16 กันยายน 2562 กองลูกเสือโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดพิธีประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
Read 286 times