การเตรียมสถานที่เพื่อพร้อมรับนักเรียนในวันเปิดเทอม

วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562 11:19
21 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ให้การสนับสนุนฉีดยุงให้แก่โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน และนักการฯและครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูช่วยจัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมพร้อมรับวันเปิดเทอม
Read 239 times Last modified on วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562 11:29