พิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

วันอังคาร, 26 พฤศจิกายน 2562 09:24
25 พ.ย.62 คณะลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดพิธีถวายพวงมาลาพระบรมราชาอนุสาวรีย์ ร.6 ณ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน และตัวแทนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาพระบรมราชาอนุสาวรีย์ ร.6 ที่สวนลุมพินีเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
Read 368 times Last modified on วันอังคาร, 26 พฤศจิกายน 2562 09:28