กิจกรรมวันเอดส์โลก

วันจันทร์, 02 ธันวาคม 2562 11:46
28 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก โดยมีกิจกรรมถามตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคเอดส์ กิจกรรมการประกวดการจัดป้ายนิเทศรณรงค์ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในหัวข้อ "รวมพลังชุมชนยุติเอดส์" การเดินรณรงค์ให้ความรู้กับชุมชน กิจกรรมละครเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และกิจกรรมดนตรีจากวงปาท่องโก๋ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
Read 326 times Last modified on วันจันทร์, 02 ธันวาคม 2562 11:48