การสอบธรรมศึกษา

วันจันทร์, 02 ธันวาคม 2562 11:48
29 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ร่วมกับวัดสังข์กระจายวรวิหาร จัดสอบธรรมศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โรงเรียนแสงมณี โรงเรียนชัยพิทยาพัฒน์ และโรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) ในระดับชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2561  
Read 332 times