กิจกรรม Saturday School

วันเสาร์, 07 ธันวาคม 2562 21:00
7 ธันวาคม 2562 คณะครูอาสาจากโครงการ Saturday School ได้ร่วมจัดกิจกรรมสร้างเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม ผ่านกิจกรรมกลุ่ม แก่นักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
Read 161 times Last modified on วันเสาร์, 07 ธันวาคม 2562 21:03