Print this page

กิจกรรมสานสัมพันธ์ครูและบุคลากรและต้อนรับปีใหม่ 2563

วันจันทร์, 13 มกราคม 2563 13:20
(0 votes)
10 มกราคม 2563  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ครูและบุคลากรและต้อนรับปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และร้านค้าสวัสดิการ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
Read 699 times