กิจกรรม 52 ปีวิชาการ เปิดบ้านคุณหลวง

วันพฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2563 16:22
12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดกิจกรรม 52 ปีวิชาการเปิดบ้านคุณหลวง  โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมถึง 34 โรงเรียน, การแสดงผลงานทางวิชาการ การแสดง และการละเล่นต่าง ๆ 
Read 205 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2563 16:31