กิจกรรมแสดงความยินดีแก่นักเรียนชั้น ม.3 และม.6 ที่กำลังจะจบการศึกษา

วันพฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2563 16:31
13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้กิจกรรมร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่กำลังจะจบการศึกษา ณ ลานอเนกประสงค์ 
Read 498 times