ยกเลิกการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

วันเสาร์, 07 มีนาคม 2563 12:28
จากปัญหาไวรัส covid-19 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนขอยกเลิกการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในวันที่ 9 และ 30 มีนาคม 2563 และจะประกาศให้นักเรียนมารับผลการเรียนและวุฒิการศึกษาให้ทราบอีกครั้ง
Read 380 times