ประกาศปิดการเรียนการสอนและเลื่อนการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2563 13:48
จาปัญหาไวรัส covid-19 มติคณะรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งปิดสถานศึกษา ทางโรงเรียนจึงขอประกาศปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 และเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 ออกไป จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาจะแจ้งให้ดำเนินการ
Read 334 times