กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563

วันพุธ, 06 พฤษภาคม 2563 13:37
กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 การสมัครขอให้นักเรียนดำเนินการสมัครทางออนไลน์ ส่วนเอกสารอื่นๆให้นำมาในวันมอบตัวครับ

 - สอบความสามารถพิเศษ รับเฉพาะ ม.1 จำนวน 10 คน สาขา ดนตรีไทย,ดนตรีสากล,นาฏศิลป์,แดนเซอร์ (ติดต่อฝ่ายวิชาการเพื่อขอสอบความสามารถพิเศษในวันที่ 6 มิถุนายน 2563)

- ประกาศรายชื่อ และห้องสอบ ภายในวันที่ 18 พ.ค. 2563

- ตรวจสอบผลการสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1และม.4โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้ที่ https://bit.ly/3ae0sU7

Read 228 times Last modified on วันศุกร์, 08 พฤษภาคม 2563 14:37