สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

วันพุธ, 13 พฤษภาคม 2563 10:22
ม.1 ประกาศรับสมัคร 200 คน มีนักเรียนสมัคร 150 คน ม.4 ประกาศรับสมัคร 160 คน มีนักเรียนสมัคร 112 คน 
Read 182 times Last modified on วันพุธ, 13 พฤษภาคม 2563 10:25