ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบคัดแยกห้องเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์, 17 พฤษภาคม 2563 17:50
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบคัดแยกห้องเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 เวลาสอบ เวลา 8.30 - 12.00 น.
 
เวลาสอบ เวลา 8.30 - 12.00 น.
✏️ ม.1 สอบวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
https://drive.google.com/file/d/1NYCRS8nHqAb_ODLPmHtvYgjO7gqGvsMb/view?usp=sharing
✏️ ม.4 สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
https://drive.google.com/file/d/1iSaOz-w8KHbevLFO7sHCzKHco9_IlA1O/view?usp=sharing
สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ

 

https://drive.google.com/file/d/1tr-EK-jmwpw_-OSqaExwikJ_54C7tfWJ/view?usp=sharing
Read 400 times