การสอบวัดความรู้นักเรียนที่สมัครเข้ารับการศึกษาระดับชั้นม. 1และ ม.4

วันอาทิตย์, 14 มิถุนายน 2563 16:06
6 -7 มิถุนายน 2563 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดสอบวัดความรู้นักเรียนที่สมัครเข้ารับการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีมาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางการจัดสอบนักเรียนในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
Read 55 times Last modified on วันอาทิตย์, 14 มิถุนายน 2563 16:25