การรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2563

วันอาทิตย์, 14 มิถุนายน 2563 16:18
14 มิถุนายน 2563 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โดยมีมาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางการจัดสอบนักเรียนในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
Read 76 times Last modified on วันอาทิตย์, 14 มิถุนายน 2563 16:25