การมอบเงินนักเรียนอุดหนุนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข

วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2563 09:04
3 กรกฎาคม 2563 งานกิจกรรมแนะแนว กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมการมอบเงินนักเรียนอุดหนุนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ณ ห้องประชุมแสงมณี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
Read 216 times Last modified on วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2563 09:06