Print this page

คณะกรรมการประเมินโรงเรียนจากโครงการ ECO School เข้ามาประเมินผลการดำเนินงาน

วันอาทิตย์, 19 กรกฎาคม 2563 09:54
(0 votes)
17 ก.ค.2563 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนจากโครงการ ECO School เข้ามาประเมินผลการดำเนินงาน  โครงการ ECO ของโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ณ ห้องประชุมคงวุฒิปัญญา โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โดยการต้อนรับจาก คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
Read 239 times Last modified on วันอาทิตย์, 19 กรกฎาคม 2563 09:58