วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2563

วันจันทร์, 24 สิงหาคม 2563 13:45
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน  โดยมีนายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน
Read 255 times Last modified on วันจันทร์, 24 สิงหาคม 2563 13:47