ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 1

วันจันทร์, 21 ธันวาคม 2563 19:10
<pประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 1 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส covid-19 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จึงขอประกาศปิดเรียน ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563 และเปิดเรียนในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง  โดยในขณะหยุดเรียนให้นักเรียนติดตามการเรียนการสอนแบบออนไลน์จากครูประจำวิชา     ให้สังเกตอาการหากมีอาการป่วยขอให้รีบพบแพทย์และแจ้งครูที่ปรึกษาโดยด่วน
Read 185 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 07 มกราคม 2564 21:53