ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจาเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2

วันศุกร์, 25 ธันวาคม 2563 09:34
?ประกาศปิดเรียนเพิ่มเติม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส covid-19 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จึงขอประกาศปิดเรียนเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 และเปิดเรียนในวันที่ 4 มกราคม 2564 หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ?โดยในขณะหยุดเรียนให้นักเรียนติดตามการเรียนการสอนแบบออนไลน์จากครูประจำวิชา  ?ให้สังเกตอาการหากมีอาการป่วยขอให้รีบพบแพทย์และแจ้งครูที่ปรึกษาโดยด่วน
Read 31 times Last modified on วันเสาร์, 02 มกราคม 2564 14:23