ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 3

วันเสาร์, 02 มกราคม 2564 14:23
?ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส covid-19 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จึงขอประกาศปิดเรียนเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 - 8 มกราคม 2564 และเปิดเรียนในวันที่ 11 มกราคม 2564 หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ?โดยในขณะหยุดเรียนให้นักเรียนติดตามการเรียนการสอนแบบออนไลน์จากครูประจำวิชา ?ให้สังเกตอาการหากมีอาการป่วยขอให้รีบพบแพทย์และแจ้งครูที่ปรึกษาโดยด่วน
Read 86 times Last modified on วันเสาร์, 02 มกราคม 2564 14:26