ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

วันอังคาร, 26 มกราคม 2564 16:30
  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)             ในการนี้  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจึงขอประกาศการชำระเงินบำรุงการศึกษา ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  ตามเอกสารดังแนบ

ม.1    

ม.2    

ม.3    

ม.4    

ม.5   

ม.6    

Read 818 times Last modified on วันพุธ, 27 มกราคม 2564 12:29