ประกาศเปิดการเรียนการสอน

วันศุกร์, 29 มกราคม 2564 13:26
ประกาศโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน    กำหนดเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้   - ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด   - ให้นักเรียนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร เรียนทางไกลรูปแบบออนไลน์ (On-Line) อยู่ที่บ้านตามช่องทางที่กำหนดของครูผู้สอนประจำวิชา และให้ติดต่อแจ้งครูที่ปรึกษา    
Read 122 times Last modified on วันศุกร์, 29 มกราคม 2564 13:41