ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 5

วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2564 17:47
?ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 5 เนื่องจากทางโรงเรียนฯได้รับรายงานว่าพบนักศึกษา มรภ.ธนบุรีติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จำนวน 4 คน ทำกิจกรรมร่วมกันกับนักศึกษารายดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงขอประกาศปิดเรียนเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 และเปิดเรียนในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ?โดยในขณะหยุดเรียนให้นักเรียนติดตามการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จากครูประจำวิชา ตามตารางเรียนปกติ ?ให้สังเกตอาการหากมีอาการป่วยขอให้รีบพบแพทย์และแจ้งครูที่ปรึกษาโดยด่วน
Read 127 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564 20:26