ข่าวหน้าเว็บ
ในวันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 คณะครู เเละลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดกิจกรรมสดุดีเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า เเด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มการลูกเสือไทยเป็นครั้งแรก เเละมีการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณ โดยรอบของโรงเรียน
วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้มีการจัดสอบธรรมะศึกษาชั้น ตรี โท เเละ เอก โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดสังข์กระจายมาร่วมการสอบในครั้งนี้ด้วย
ในวันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้มีกิจกรรม ให้ความรู้นักเรียน เรื่องการคัดเเยกขยะ โดยมีคณะวิยากร จากสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ นำโดย คุณลักษณา รักษาวงศ์ หัวหน้างานรักาาความสะอาด , คุณนราชล หัถธรรม หัวหน้างานรักษาความสะอาด , คุณสมชาย อิ่มเเดง หัวหนาคนงานรักษาความสะอาด เเละ คุณกันยา สิงสู่ หัวหน้าคนงานรักษาความสะอาด มาให้ความรู้ แก่นักเรียน