ข่าวหน้าเว็บ
17 ก.ค.2563 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนจากโครงการ ECO School เข้ามาประเมินผลการดำเนินงาน  โครงการ ECO ของโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ณ ห้องประชุมคงวุฒิปัญญา โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โดยการต้อนรับจาก คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
12 ก.ค. 2563 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเวลา 08.30 - 11.30 น. และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเวลา 12.30 - 15.30 น. โดยจัดมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิ ณ ทางเข้า การบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ การเช็คอิน และเช็คเอ้าท์ตามระบบไทยชนะ ฯลฯ โดยนายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนายกสมาคมผู้ปกครองและครู นายปิยพันธ์ คูหาเรืองรอง อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
3 กรกฎาคม 2563 งานกิจกรรมแนะแนว กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมการมอบเงินนักเรียนอุดหนุนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ณ ห้องประชุมแสงมณี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน