ข่าวหน้าเว็บ
วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2559  ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียน จำนวน 10 คน ไปช่วยงาน พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง รับหน้าที่ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุและคนป่วย ในการนังรถเข็น เพิ่อเข้าร่วมสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ
ในวันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 นักเรียนชั้น ม.1 เเละครูประจำระดับชั้น ม.1 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดกิจกรรม แปลอักษร เพื่อเเสดงถึงความจงรักภัคดี เเละน้อมถวายอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนมีกิจกรรม 5 นาทีมีสาระ ของกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ นำเสนอเรื่องการออกกำลังงกายโดยการเต้นลีลาศ