ข่าวหน้าเว็บ
วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจะปี 2560 โดยมีการจับสลากของรางวัล ให้เเก่เด็กนักเรียน โดยมี ผอ.ไสว บรรณาลัย รองฯนาวิน เหมือนเเสง เเละ รองฯพนมวรรณ ตุ่มทอง เป็นผู้มอบรางวัลให้เเก่เด็กนักเรียน
วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ร่วมกับโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ได้จัดการตรวจสุขภาพนักเรียน ตั้งเเต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมเเสงมณี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้รับการประเมินโครงการ Eco-School จากคณะกรรมการจากโครงการดังกล่าว โดยมี รองพนมวรรณ ตุ่มทอง ตัวแแทนนักเรียน เเละคณะครูผู้เข้าร่วมโครงการบรรยายการกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการอนุรักษ์พลังงาน เเละสิ่งเเวดล้อม ตามหัวข้องาน 11 ด้าน และในท้ายงาน ท่าน ผอ.ไสว บรรณาลัย กล่าววขอบคุณ คณะกรรมการ เเละมอบของที่ระลึก