ข่าวหน้าเว็บ
ในวันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2559 ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้ร่วมกันจัดทำโบถวายอาลัย เพื่อเเจกจ่ายให้เเก่ชุมชนรอบโรงเรียน เพื่อเป็นการทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ.2559 โดยนำเสนอเรื่องราวตอนหนึ่งของ รามเกียรติ์ เป็นตอนที่พระรามแกล้งสวรรคต เพื่อหลอกให้นางสีดากลับมาหา ซึ่งทางกลุ่มสาระภาษาไทยใช้การรำประกอบเพลง ในการเล่าเรื่อง
ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 กิจกรรม 5 นาที มีสาระ หมวดวิทยาศาสตร์