ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

เสรี โพธิ์นิล
Administrator

กำหนดการรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 วันที่ 29 พ.ค. 2564 เวลา 8.30 น.ชั้น ม.4 วันที่ 30 พ.ค. 2564 เวลา 8.30 น.ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดจำหน่ายชุด พละ, เสื้อเขียวปกขาว และสมุดเรียนปกอ่อน ในวันที่ 29 - 30 พ.ค. 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
ประกาศ ตารางเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2564 เริ่มเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โดยให้นักเรียนมาดำเนินการ รายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 30 พ.ค. 2564 เวลา 8.30 น.
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 โดยให้นักเรียนมาดำเนินการ รายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 29 พ.ค. 2564 เวลา 8.30 น.
กำหนดการรับหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ม.2- ม.3 รับหนังสือวันที่ 24-25 พ.ค. 2564 ม.5- ม.6 รับหนังสือวันที่ 27-28 พ.ค. 2564 ม.1- ม.4 รับหนังสือวันที่ 29-30 พ.ค. 2564
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ทางโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จึงขอประกาศยกเลิกการสอบคัดห้องของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 และขอให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียน เข้ายืนยันตัวตนในลิ้งค์ด้านล่าง ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดห้อง ชั้น ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศเลื่อนการสอบคัดห้องนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
--- เอกสารหลักฐาน อย่าลืมเซนรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยนะคะ--- รับสมัคร 24-28 เมษายน 2564 ผู้ที่สมัครออนไลน์สามารถนำเอกสารหลักฐานมายื่นได้ในวันที่ 24-28 เมษายน 2564 เช่นกัน
หน้าที่ 2 จาก 38