ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

เสรี โพธิ์นิล
Administrator

13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี และคุณธนศักดิ์ เลิศมงคลโชค นายกสมาคมศิษย์เก่า ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

Video rendered using the "Example K2 Plugin".

ผลการแข่งขันประดิษฐ์พานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒    ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒    ชนะเลิศ ห้อง ม.๒/๒    รองชนะเลิศอันดับ ๑ ห้อง ม.๒/๓   รองชนะเลิศอันดับ ๒ ห้อง ม.๒/๔   ชมเชย ห้อง ม.๑/๑       ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๔   ชนะเลิศ ห้อง ม.๓/๒    รองชนะเลิศอันดับ ๑ ห้อง ม.๓/๑   รองชนะเลิศอันดับ ๒ ห้อง ม.๔/๔   ชมเชย ห้อง ม.๓/๔       ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕,๖   ชนะเลิศ ห้อง ม.๖/๑   รองชนะเลิศอันดับ ๑ ห้อง ม.๖/๓   รองชนะเลิศอันดับ ๒ ห้อง ม.๕/๒   ชมเชย ห้อง ม.๕/๑
9 มิถุนายน 2562 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โดยมีนายกสมาคมผู้ปกครองและครู นายปิยพันธ์ คูหาเรืองรอง,  นายธนศักดิ์ เลิศมงคลโชค นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน คณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย  

Video rendered using the "Example K2 Plugin".

ทีมฟุตบอลโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เข้าร่วมการเเข่งขันฟุตบอล 4 เส้า สมานมิตร สามัคคี 2019 U.16 โดยมีทีมฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันจากโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์, โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี และโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนนท์ โดยจัดแข่งขันในวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย. 2562 สนาม.ม.พัน.4 รอ.เกียกกาย
วันที่ 5 มิ.ย. 62 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดการประชุมครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน โดยมี ผอ.วีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแสงมณี      
วันที่ 4-14 มิ.ย. 62 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรม ลูก ณ.ร. เข้าวัดฟังธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ณ วัดสังข์กระจายวรวิหาร
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 

Video rendered using the "Example K2 Plugin".

30 พฤษภาคม นายอนุวัฒน์ ชูญาติ และนายนรเศรษฐ์ ธนจินดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เก็บเงินได้ 5,400 บาท จึงนำส่งครูฝึกขุนศึก 61 เพื่อประกาศตามหาเจ้าของ แล้วส่งคืนให้เจ้าของ ระหว่างเข้ารับการอบรมในโครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

Video rendered using the "Example K2 Plugin".

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นางสาวใบหม่อน ศิลป นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1 เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ (องคมนตรี) เป็นประธานและผู้มอบเกียรติบัตร ณ วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดกิจกรรมประกวดป้ายรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  31 พฤษภาคม 2562 โดยมีคำขวัญประจำปีว่า "บุหรี่เผาปอด" โดยมีคุณครูสิริมนต์ โกศัยดิลก, คุณครูจันทิมา เชาว์ปัญญานนท์, คุณครูพิชามญชุ์ เถาสมบัติ, คุณครูอรุณรัตน์ แจ้งแสง และคุณครูรุ่งทิวา พันธ์โนราช เป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยนายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม และให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ก่อนจะถ่ายรูปร่วมกับคณะกรรมการเป็นที่ระลึก  มีผลการแข่งขันดังนี้ ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ ชั้น ม.1/2ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ ชั้น ม.2/2ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ ชั้น ม.3/2ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ ชั้น ม.4/1ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ ชั้น ม.5/3ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ ชั้น ม.6/1

Video rendered using the "Example K2 Plugin".

หน้าที่ 12 จาก 33