ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

เสรี โพธิ์นิล
Administrator

วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ทีมฟุตบอล โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ภายใต้การดูแลของคุณครู ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณสุขสันติ ได้ชนะการเเข่งขันฟุตบอล รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เเละรางวัลรองชนะเลิศ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้รับมอบรางวัลให้เเก่ทีม นักฟุตบอล
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดคณะครู และนักเรียน ออกเดินสายแนะแนวตามโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมดีๆ มีสาระ และให้ความสนุกสนานมากมาย
วันพุธ ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิรรงค์รอน ได้จัดการประชุมครู เเละบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม เเละมีการจับสลากของขวัญให้แก่คณะครู เเละบุคลากรในโรงเรียน โดยมี ผอ.ไสว บรรณาลัย รองฯนาวิน เหมือนเเสง เเละรองฯพนมวรรณ ตุ่มทอง เป็นผ฿้จับสลากรายชื่อ เเละมอบของขวัญ ณ ห้องประชุมเเสงมณี
วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมถวายพวงมาลาโดยท่าน ผอ. ไสว บรรณาลัย เเละกิจกรรมถวายบังคม แด่พระบรมรูปพระเจ้าตากสินมหาราช โดยในพิธีมีการเล่าถึงประวัติของพระเจ้าตากสินมหาราช และมีการเเสดงร่ายรำประกอบดนตรี เเละ มีศิษย์เก่าของโรงเรียน มาร่วมพูดคุย เเบ่งปันประสบการณ์แก่นักเรียน
วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2559  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้เข้าร่วมเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ภาคกลางเเละภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ที่จังหวัด จันทบุรี
วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมวัน English Day และมีการเเสดงเกี่ยวกับเทศกาล Christmas เช่น การเต้นประกอบเพลง การร้องเพลงภาษาจีน การร้องเพลงประสานเสียง เเละการเเสดงละคร โดยมี รองฯ พนมวรรณ ตุ่มทอง เป็นผู้กล่าวเปิดพิธี  
ในวันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนฤทธฺณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ได้มีการเชิญ ผู้ปกครองเพื่อเป็นตัวแทนคุณพ่อดีเด่น ของเเต่ละห้อง เพื่อรับเกียรติบัตร คุณพ่อดีเด่น โดยมี ผอ. ไสว บรรณาลัย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน
หน้าที่ 23 จาก 31