ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

เสรี โพธิ์นิล
Administrator

ในวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมครู และการรายงานผลการปฎิบัติงานประจำภาคเรียยนที่ 1/2559 ของ กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ โดยผู้อำนวยการไสว บรรณาลัย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรม รุ่นพี่อำลารุ่นน้อง ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เเละ 6 ซึ่งในกิจกรรมนี้ ได้ให้ตัวแทนนักเรียน ระดับชั้น ม.3 เเละ ม.6 ได้กล่าวความรู้สึกแก่ รุ่นน้อง รุ่นพี่ ครูอาจารย์ เเละโรงเรียน เเละร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนฤทธิรรงค์รอนร่วมกัน
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิ ได้รับมอบถ้วยรางวัลการเเข่งขันเเดนเซอร์ลูกทุ่งรักบ้านเกิด ซึ่งได้ทำการเเข่งขันเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2560 โดยโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เเละรางวัลขวัญใจมหาชน ภายใต้การดูแลฝึกซ้อมของคุณครู จันทิมา เชาว์ปัญญานนท์
วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2559  ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียน จำนวน 10 คน ไปช่วยงาน พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง รับหน้าที่ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุและคนป่วย ในการนังรถเข็น เพิ่อเข้าร่วมสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ
ในวันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 นักเรียนชั้น ม.1 เเละครูประจำระดับชั้น ม.1 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดกิจกรรม แปลอักษร เพื่อเเสดงถึงความจงรักภัคดี เเละน้อมถวายอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนมีกิจกรรม 5 นาทีมีสาระ ของกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ นำเสนอเรื่องการออกกำลังงกายโดยการเต้นลีลาศ
วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อสังคม โดยมีผู้อำนวยการไสว บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดพิธี เเละให้โอวาทเเก่นักเรียนในช่วงเช้า เเละในช่วงสาย เเละช่วงบ่ายให้นักเรียนทำความสะอาดห้อง และอาคารเรียน เพื่อเพิ่มคะเเนนพฤติกรรม โดยมีคณะครูคอยควบคุมดูแลนักเรียนตามจุดต่างๆ
ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 นักเรียนระดับ ม.3 มีการประกวดมารยาทประจำปีการศึกษา 2559 ได้รับเกียรติจาก ครูจันทิมา เชาว์ปัญญานนท์ ครูอมรา สมานรัตน์ ครูสุภาพร โกมลมุสิก เป็นกรรมการตัดสิน ดำเนินโครงการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้มอบเเจกันดอกไม้ แก่ครูใหม่ ทั้ง 6 ท่าน โดยมี ท่าน ผอ. ไสว บรรณาลัย เป็นผู้มอบแจกัน และกล่าวต้อนรับแก่ครูทั้ง 6 ท่าน
หน้าที่ 25 จาก 31