ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

เสรี โพธิ์นิล
Administrator

27 มิถุนายน 2562 ครูอรุณรัตน์ แจ้งแสง จัดกิจกรรมนำเสนอการพัฒนาประเทศของญี่ปุ่นโดยคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์และปลุกจิตสำนึก ให้นักเรียนร่วมกันใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในคาบคุณลักษณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมแสงมณี โรงเรียนฤทธิณรค์รอน
 27 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานลูกเสือโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน  ได้จัดซ้อมใหญ่กิจกรรมสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ลานกีฬาลูกหลวง โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน  โดยในงานมีกิจกรรมแจกเกียรติบัตรจากการแข่งขันรายการต่าง ๆ เนื่องในวันสุนทรภู่ การเดินรณรงรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก การแสดง cover dance กิจกรรมประกวดดาวเดือน เพื่อนเตือนเพื่อนไม่เสพยา รอบชิงชนะเลิศ และการแสดงดนตรีจากนักเรียนชุมนุมดนตรีสากล โดยได้รับเกียรติจากนายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมร้องนำ และแสดงเดี่ยวกีต้าร์อคูสติกในเพลง เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว
 23 มิถุนายน 2562 สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ครูและศิษย์  เพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและครูเก่าของโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ณ ห้องแสงมณี โรงเรียนฤทธิณรค์รอน

Video rendered using the "Example K2 Plugin".

 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมประกวดดาวเดือน เพื่อนเตือนเพื่อน ไม่เสพยา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในรอบคัดเลือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยให้นักเรียนช่วยเหลือตักเตือนเพื่อนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ ห้องประชุมคงวุฒิปัญญา 
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม บริเวณชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน เพื่อให้ความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดได้กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ณ พุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีครูที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
19 มิถุนายน 2562 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอลให้กับทีมฟุตบอลของโรงเรียน จากการแข่งขันหลายรายการ ได้แก่ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับสอง รายการธนบุรีจูเนียร์คัพ 2018 รองชนะเลิศอันดับสองฟุตบอลสมานมิตรคัพ 2019 และรองชนะเลิศอันดับหนึ่งฟุตซอลต่อต้านสารเสพติด เนื่องในงาน SiamTech Learning X และได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท แก่นักเรียนชมรมดนตรีสากล เนื่องจากมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกซ้อม
18 มิถุนายน 2562 นักเรียนชมรมอนุรักษ์พลังงานให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ห้องประชุมแสงมณี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดการประชุมผู้ปกครอง รอบ 2 โดยนายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคงวุฒิปัญญา โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
หน้าที่ 7 จาก 29