ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

เสรี โพธิ์นิล
Administrator

11 - 13 ธันวาคม 2562 กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี และนำนักเรียนทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว และอนุสรณ์สถานยุทธหัตถี จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ร่วมกับโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี และโรงเรียนนนทบุรี พิทยาคม ร่วมกันจัดแข่งขันศึกฟุตบอล 4 เส้า สมานมิตรสามัคคี 2019 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
7 ธันวาคม 2562 คณะครูอาสาจากโครงการ Saturday School ได้ร่วมจัดกิจกรรมสร้างเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม ผ่านกิจกรรมกลุ่ม แก่นักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
การแข่งขันกีฬาภายในรอบคัดเลือก การประชุมคณะสี และการซ้อมเชียร์ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดพิธีทำบุญตักบาตรและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน  โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมในพิธี

Video rendered using the "Example K2 Plugin".

2 ธันวาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันศึกฟุตบอล 4 เส้า สมานมิตรสามัคคี 2019 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมแสงมณี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร โดยจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 3 – 17 ธันวาคม 2562 โดยมี นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เป็นประธานในงานแถลงข่าว ร่วมกับ นายธนศักดิ์ เลิศมงคลโชค นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน , นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณสุขสันติ หัวหน้าผู้ฝึกสอนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน , นายสมบัติ ผ่องอำไพ หัวหน้าผู้ฝึกสอนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย , นายพันธ์เทพ แซ่ตั้ง หัวหน้าผู้ฝึกสอนโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี และนายอนุชาติ โพธิ์เทพ หัวหน้าผู้ฝึกสอนโรงเรียนนนทบุรี พิทยาคม รวมถึงนักกีฬาทั้ง 4 สถาบัน
29 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ร่วมกับวัดสังข์กระจายวรวิหาร จัดสอบธรรมศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โรงเรียนแสงมณี โรงเรียนชัยพิทยาพัฒน์ และโรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) ในระดับชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2561  
28 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก โดยมีกิจกรรมถามตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคเอดส์ กิจกรรมการประกวดการจัดป้ายนิเทศรณรงค์ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในหัวข้อ "รวมพลังชุมชนยุติเอดส์" การเดินรณรงค์ให้ความรู้กับชุมชน กิจกรรมละครเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และกิจกรรมดนตรีจากวงปาท่องโก๋ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
25 พ.ย.62 คณะลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดพิธีถวายพวงมาลาพระบรมราชาอนุสาวรีย์ ร.6 ณ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน และตัวแทนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาพระบรมราชาอนุสาวรีย์ ร.6 ที่สวนลุมพินีเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
31 ตุลาคม 2562คณะผู้ประเมินโครงการ Ennovation School ประจำปี 2562 เข้าประเมินตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน  และแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนเข้ารับฟังการประเมิน 
หน้าที่ 11 จาก 38