ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

เสรี โพธิ์นิล
Administrator

ประวัติหลวงฤทธิณรงค์รอน     กำเนิด    เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๖ เดิมชื่อเจ็ก แสงมณี เป็นบุตรของนายแสง และนางมณี มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๔ คน พี่สาว คนโตชื่อคุณนุ่ม แสงมณี คนที่ ๒ ชื่อนายเจ็ก แสงมณี คนที่ ๓ คือซัฟเลฟ เตอร์แนนท์น้อย คนที่ ๔ คือคุณนวม แสงมณี   การศึกษา    สมัยยังเยาว์เรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม จนอายุได้ ๑๗ ปี ได้สมัครเข้าเป็นนักเรียนทหาร รับราชการในกรมทหารหน้า สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.๒๔๓๐ได้รับยศว่าที่ร้อยตรี   ชีวิตราชการ    ได้รับคำสั่งเข้าร่วมกองทัพปราบกบฎพวกฮ่อ ๒ ครั้ง ในระหว่างนั้นได้รับการเลื่อนยศในสนามเป็นร้อยโท จนเสร็จสงครามปราบฮ่อ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในกองทัพของพลตรีพระยาสุรศักดิ์มนตรี ทำการปราบโจรผู้ร้ายในหัวเมืองตะวันตก ขณะนั้นได้เลื่อนยศเป็นว่าที่ร้อยเอก ครั้นถึงปี พ.ศ.๒๔๓๕ได้รับแต่งตั้งเป็นข้าหลวงเสนา ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๓๙ อายุ๓๑ปี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น "หลวงฤทธิณรงค์รอน" และได้ย้ายเป็นผู้บังคับการกรมทหารราชบุรี และกราบถวายบังคมลาออกจากราชการ ในปี พ.ศ.๒๔๔๒เนื่องจากป่วย   อุปสมบท    ในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ ได้อุปสมบท ณ วัดราชสิทธาราม ๑ พรรษา   แต่งงาน    ในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ ได้สมรสกับ นางพริ้ง บุตรีนายน้อยกับนางเอก มีบุตรด้วยกัน ๑ คนเป็น หญิง แต่ถึงแก่กรรมแต่ยังเด็ก    ต่อมาได้นางแจ่ม น้องสาวนางพริ้ง เป็นภรรยาอีกคน แต่ไม่มีบุตรเลย วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๘ นางพริ้ง ถึงแก่กรรม รวมเวลาอยู่กับ นางพริ้ง ๔๕ ปี     ในช่วงเวลาที่เหลือ ได้อยู่กับนางแจ่ม แสงมณี จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๗ ร้อยเอกหลวงฤทธิณรงค์รอน ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา รวมสิริอายุได้ ๘๐ ปี ๘ เดือน ๑๑ วัน   การยกที่ดิน    นางแจ่ม แสงมณี ซึ่งป่วยด้วยโรคชรามีความประสงค์จะยกที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่ ณ คลองบางหลวงให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดเป็นสถานศึกษา ญาติซึ่งเป็นผู้แทนของนางแจ่ม ได้ทำพิธีมอบที่ดินทั้งหมด เนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๗๒ ตารางวาพร้อมสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคทรงยุโรป ๑ หลัง และบ้านริมคลองภายในเนื้อที่อีก ๑ หลัง ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๗ และได้ถือเป็นการกำเนิดโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา   คุณความดี    ครอบครัวฤทธิณรงค์รอนต่างเป็นคหบดีที่มีใจเกื้อหนุนใน ทางบุญ บำรุงสาธารณกุศล เช่น บำรุงสภาอุณาโลม (สภากาชาด) ได้ซ่อมแซมวัดต่างๆ เช่น วัดสังข์กระจาย บำรุงโรงพยาบาลกลาง หน่วยเสนารักษ์ ทหารบกโรงพยาบาลภูมิพล สร้างบ่อน้ำสาธารณะที่ลพบุรี บริจาคผ้าห่มแก่ทหารในแนวหน้า สมทบยุทธภัณฑ์ทหารไทยในสงครามอินโดจีน พ.ศ.๒๔๘๔ นับเป็นคุณเอนกอนันต์ ที่มีต่อบุคคลโดยรอบ ที่ได้รับความเดือดร้อนได้เป็นที่พึ่งพิงได้จนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตท่านคุณหลวงฤทธิณรงค์รอน (ร้อยเอกเจ็ก แสงมณี)
ชื่อโรงเรียน : ฤทธิณรงค์รอน  ที่ตั้ง : 554 ซ. เพชรเกษม 2 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600  สังกัด : สพม.1 สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ  การติดต่อ : โทรศัพท์ 02-465-4580 , 02-465-7461                  โทรสาร 02-465-7893 , 02-465-7897  Web: http://www.nr.ac.th   e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พื้นที่ : 6 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา บนฝั่งคลองบางหลวง  ประวัติโดยย่อ : - หลังจากร้อยเอกหลวงฤทธิณรงค์รอนถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2487 คุณนายแจ่ม แสงมณี ภรรยาคนที่สองได้มอบที่ดิน 6 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา พร้อมบ้านทรงยุโรป 2 ชั้น 1 หลังซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของ ร้อยเอกหลวงฤทธิณรงค์รอนให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ - กรมสามัญศึกษาสมัยนั้นได้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวชื่อว่า โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ในปี พ.ศ. 2510 เปิดทำการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.5-ป.7 ) - ปี พ.ศ. 2521 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และได้ โอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายให้แก่โรงเรียนวัดสังข์กระจาย
  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ขอเลื่อนวันจัดงาน "46 ปีวิชาการ เปิดบ้านคุณหลวงฯ" จาก วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557  เป็นวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557      ใบสมัคร      รวมกติกาการแข่งขัน           1. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ  (***แก้ไขกติกา)           2. การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ภาษาไทย           3. การแข่งขันการเล่านิทานประกอบท่าทาง (ภาษาไทย)           4. การแข่งขันคัดลายมือ (ภาษาไทย)           5. การแข่งขันคณิตคิดเร็ว           6. การแข่งขันซูโดกุ (Sudoku)           7. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)           8. การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน           9. การแข่งขันเทเบิลเทนนิสชาย         10. การแข่งขันเทเบิลเทนนิสหญิง         11. การแข่งขันเปตอง ทีมชาย         12. การแข่งขันเปตอง ทีมหญิง         13. การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง         14. การแข่งขันเต้นประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง         15. การแข่งขันวาดภาพ         16. การแข่งขันดนตรีไทย  (***แก้ไขกติกา)         17. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยเดิม         18. การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  (***แก้ไขชื่อการแข่งขัน)         19. การแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้         20. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee         21. การประกวดการเล่านิทาน (Story Telling)         22. การแข่งขัน Chinese Translation    
   ปี 2557           ที่ 34/2557 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำเดือน เมษายน 2557           ที่ 32/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ "ค่ายพัฒนาคุณธรรมและระเบียบวินัย" ปีการศึกษา 2556           ที่ 31/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงาน           ที่ 30/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม "อาสา...รักษ์สิ่งแวดล้อม"           ที่ 28/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อแข่งขันรายการชิงช้าสวรรค์           ที่ 26/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557)           ที่ 25/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556           ที่ 18/2557 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำเดือน มีนาคม 2557           ที่ 17/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ม.1 ไปอยู่ค่ายพักแรม และทัศนศึกษา           ที่ 16/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษา           ที่ 14/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดตารางเรียน-ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557           ที่ 13/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน           ที่ 10/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ           ที่ 9/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน           ที่ 8/2557 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557           ที่ 3/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "ราตรีลูกหลวง"           ที่ 2/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนและนิทรรศการ "46 ปีวิชาการ เปิดบ้านคุณหลวง"           ที่ 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556      ปี 2556           ที่ 160/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556                - ตารางสอบกลางภาค 2/2556           ที่ 159/2556 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำเดือน มกราคม 2557           ที่ 158/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูล เพื่อรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
  ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2556         แผนผังห้องเรียน         รายชื่อครูที่ปรึกษา             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                      ตารางเรียนชดเชย วันที่ 31 ม.ค.57           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                      ตารางเรียนชดเชย วันที่ 6 ก.พ.57           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                      ตารางเรียนชดเชย วันที่ 7 ก.พ.57           ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                 ตารางเรียนชดเชย วันที่ 20 ก.พ.57                                                       ตารางเรียนชดเชย วันที่ 21 ก.พ.57        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2556
หน้าที่ 38 จาก 38