ลงทะเบียนการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ๕๒ ปีวิชาการเปิดบ้านคุณหลวง

 

 

วิธีลงทะเบียน

ลงชื่อเข้าสูู่ระบบ google

เกณฑ์การแข่งขัน

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ผลการแข่งขัน

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

(ใช้รหัสลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด)

รายการที่

รายการแข่งขัน

ลงทะเบียน

1 การตอบปัญหาวิชาการ ลงทะเบียน
2 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ลงทะเบียน
3 การแข่งขันคัดลายมือ(ภาษาไทย) ลงทะเบียน
4 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ลงทะเบียน
5 การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ลงทะเบียน
6 การแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) ลงทะเบียน
7 การแข่งขันเทเบิลเทนนิสชาย ลงทะเบียน
8 การแข่งขันเทเบิลเทนนิสหญิง ลงทะเบียน
9 การแข่งขันเดาะลูกฟุตบอลชาย ลงทะเบียน
10 การแข่งขันอันเดอร์ลูกวอลเล่ย์คู่ หญิง ลงทะเบียน
11 การแข่งขันวาดภาพแรเงา ลงทะเบียน
12.1 การแข่งขันดนตรีไทย (ระนาดเอก) ลงทะเบียน
12.2 การแข่งขันดนตรีไทย (ระนาดทุ้ม) ลงทะเบียน
12.3 การแข่งขันดนตรีไทย (ฆ้องวงใหญ่) ลงทะเบียน
12.4 การแข่งขันดนตรีไทย (ฆ้องวงเล็ก) ลงทะเบียน
12.5 การแข่งขันดนตรีไทย (ขลุ่ยเพียงออ) ลงทะเบียน
12.6 การแข่งขันดนตรีไทย (ซอด้วง) ลงทะเบียน
12.7 การแข่งขันดนตรีไทย (ซออู้) ลงทะเบียน
12.8 การแข่งขันดนตรีไทย (จะเข้) ลงทะเบียน
13 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยเดิม ลงทะเบียน
14.1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ลงทะเบียน
14.2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ลงทะเบียน
15 การแข่งขันเต้นประกอบเพลงไทย-ลูกทู่ง ลงทะเบียน
16 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ลงทะเบียน
17 การแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ลงทะเบียน
18 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ลงทะเบียน
19 การประกวดการเล่านิทาน (Story Telling) ลงทะเบียน
20 การแข่งขัน Chinese Translation ลงทะเบียน
21 การแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ลงทะเบียน
22 การแข่งขันเขียนสะกดคำภาษาไทย ลงทะเบียน

โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 554 ม.6 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 024654580 ต่อ 200 , กลุ่มบริหารวิชาการ